Oznaczenia pojazdów
Pojazdy Bojowe Straży Pożarnej podzielone sa na samochody gaśnicze oraz specjalne.1. W zależności od masy rzeczywistej pojazdy dzieli sie na:
-lekkie- masa do 7,5 tony,
-średnie- masa w przedziale 7,51 do 14 ton,
-cieżkie-masa powyżej 14,01 tony.

2.Pojazdy specjalne:
-drabiny mechaniczne,
-podnośniki hydrauliczne,
-samochody ratownictwa technicznego 
-samochody ratownictwa specjalistycznego 
-samochody ratownictwa wodnego 
-samochody ratownictwa wysokościowego
-samochody oświetleniowe 
samochody do przewozu 
-sprzętu ochrony dróg oddechowy 
-samochody wężowe 
-samochody do przewozu kontenerów specjalistycznych 
-samochody kwatermistrzowskie 
-dźwigi 
-samochody operacyjne 
-samochody rozpoznawczo-ratownicze

3.Pierwsza litera w skrócie oznacza rodzaj zadań samochodu
-G- gaśniczy
-S- specjalny

4.Druga litera oznacza masę samochodu:
-L-lekki(masa całkowita do 7,5 ton)
-C-cieżki(masa całkowita powyżej 14 ton)
-Sredniego samochodu nie oznacza się(masa całkowita od 7,5 tony do 14 ton)

5.Kolejne litery określają bliższe dane identyfikujące budowę i wyposażenie samochodu (w przypadku samochodów gaśniczych): 
-B - zbiornik na wodę 
-A - autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu) 
-M - motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem) 
-Pr - samochód ze zbiornikiem z proszkiem gaśniczym. 
-Sn - samochód gaśniczy z instalacją śniegową. 
Przykłady:

GBA 2,5 / 16
- samochód gaśniczy średni ze zbiornikiem wodnym o poj. 2 500 l i autopompą o wydajności 1 600 l/min
GBAM 2 / 8+8 - samochód gaśniczy średni ze zbiornikiem wodnym o poj. 2 000 l, autopompą o wydajności 800 l/min i motopompą o wydajności 800 l/min


6.Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich przeznaczenie: 
-SD - drabina (cyfra określa długość w metrach)
-SH - podnośnik hydrauliczny (cyfra określa maksymalną wysokość w metrach) 
-SRd - ratownictwo drogowe 
-SRt - ratownictwo techniczne
-SRchem - ratownictwo chemiczne
 -SRekol - ratownictwo ekologiczne 
-SRw - ratownictwo wodne 
-SRwys - ratownictwo wysokościowe 
-SDz - dźwig (cyfra określa udźwig w tonach) 
-SOp - operacyjny 
-SDiŁ - dowodzenia i łączności 
-SW - wężowy (liczba określa łączną długość odcinków w metrach) 
-San lub Med - sanitarny lub medyczny (ambulans)
-SP-Gaz - przeciwgazo-dymowy - do przewozu sprzetu 
ochrony dróg oddechowych 
-Skw - kwatermistrzowski 
-SKn - kontenerowy 
-SRp (SPosz) - samochód specjalistyczne grupy poszukiwawczo ratowniczej
                             
OSTATNIA AKTUALIZACJA stronki 08.07.2019 przez Wojtka
 
Reklama
 
Ostatnia Interwencja!!!
 
Dnia 6 lipca o godzinie 17.15 otrzymaliśmy zgłoszenie do usunięcia zwisajacych konarow drzew na trasie Mikołajki Pomorskie - Dworek. Do zdarzenia zadysponowano GBA MAN z naszej jednostki oraz SHD-21 z JRG Sztum.
W RAZIE POŻARU,WYPADKU lub MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA
 
UWAGA
W RAZIE POŻARU
, WYPADKU LUB
MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA:
- wybieramy nr 998
- podajemy rodzaj zdarzenia
- podajemy miejsce zdarzenia
(miejscowość, ulice)
- informujemy o ilości osób poszkodowanych
- w miarę możliwości przybyłym służbą wskazujemy dojazd do miejsca docelowego ( wychodząc na ulicę i machając z daleka)
 
Jesteś dziś 27 odwiedzający pozdrawiamy
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=